Aure Gamle Bru

Her bygget vi nytt dekke og bæresystem til den gamle brua ved Kulturhuset og Ungdomskulen her i Sykkylven
Vi pælet ned til ca 25m og støpte dragere oppå disse pælene for så å legg nytt dekke ca 100mm over eksisterande dekke
Tilslutningsmurer av samme naturstein som brua hadde fra sin opprinnelse .
Flott bru og artig jobb

Vi bygger nå kraftstasjonen til Brunstad Kraft

p6240011
Kraftstasjonen ligger like ved den nybygde brua  på vei til Vellesetra

p6290013
Her er bunnplata støpt til utløpskanalen og turbinbrønnenp7100014
Forskalingsarbeider på utløpskanalen og brønnen

p7100021

Her står Christian inne i utløpskanalen


p7100017
Utløpskanalen


p7100020
Brønnforskalinga. Georg titter fram fra toppen

p7100022

Christian strammer forskalinga utvendig

Godkjenninger

godkjenningspapir

Brunstad Bru


Bygger for tiden bru på Brunstad like ved parkeringsplassen der vi går opp til Vellesetra like framfor gamle brua (sjå bilde lenger nede. )
Brua skal nyttast til Brunstad Kraftstasjon som snart skal bygges samt frakt av tømmer.

Bilder fra brua

p1010006

Fundamentering av 1. brukar


p1010007
.
Nyebrua er like framfor denne fine brua som har stått her i årevis. Er den ikkje fin.p401000801

Her er 1. brukar ferdig støpt og tilfyllt med steinmasse. Kar  nr. 2 (nærmast) er  ferdig forskalt og klar til støping

p4160003

Her står brua ferdig støpt. Tilbakefylling og rekkverk skal byggherren utføre.
p4160006

Her står Georg klar til å reise til ny jobb etter ferdigstillelse av Brunstad bru.

Øvstetegane Terrasse

Øvstetegane Terrasse er fine terrasseleiligheiter like ved Aure sentrum i Sykkylven som Brekke Byggentreprenør AS utfører betong -mur og puss samt stålarbeidene på. 
Brekke Byggentreprenør AS  og Terje Frøystad AS har eit utbyggingsfirma som heiter P T Bygg AS som er utbygger av Øvstetegane Terrasse som består av 3 blokker.
1 blokk er ferdig å innflytta med 15 fine leiligheiter med panoramautsikt mot vest med småbåthavn og fjorden mot Ålesund som utsikt.
Nå bygger vi blokk nr. 2 som er identisk med blokk 1 der 8 leiligheiter er innflytningsklar til jula 2008. Dei resterande 7 leiligheitene vert ferdig til innflytting til påske 2009

Nokre bilder av arbeidets gang

Her ser vi første blokka som vi kalte C blokka .   Den nye B blokka  som vert bygd i 2008 -2009 ligg til venstre for denne blokka og er heilt lik .
p1010656

Her er tomta utgravd og heisgruva som vi prefabrikerte  mens tomta vart utgravd  vert heist nøyaktig på plass .

kopi av p9210065

Slik såg det ut når dekke over 2. etc  var i arbed

t dekke over 2 etcHer støper Georg og Christian mens betongpumpeoperatøren fra Unicon konsentrert følger med.
p1010046

Det er ei fin utsikt utover fjorden mot fra 2. etasje

p1010021

Georg likar at det er ryddig på arbeidsplassen då går arbeidet mykje lettare og det er triviligare.

p1010041

Christian og Georg monterer hulldekke  over 3. etasje

p1010018

Her monterer Christian stål på leiligheita i 4. etc.
Det var kjempefint vær disse dagane

p1010036

Om vårt firma

Brekke Byggentreprenør AS er eit sentralt godkjendt byggefirma i Sykkylven som påtar seg byggearbeid for private,industri og offentlige kunder.
Vi har det beste utstyret for betongarbeid men utfører også annet bygningsarbeid.
Vi har 31 års erfaring med forskjellige spennende byggeoppdrag.

Kontaktinformasjon

Brekke Byggentreprenør AS
Blindheimsvegen 106
6230 Sykkylven

Per Jan Brekke
Mob.: 97099669

e-post: per.jan@brekkebygg.no
web: www.brekkebygg.no

Les mer i arkivet » Februar 2014 » Juli 2009 » Mars 2009
hits